Welcome to the official website of the Embassy of Bosnia and Herzegovina in Washington D.C. All important consular information can be seen on this web page. Our diplomatic, cultural and activities regarding the public diplomacy can be followed over official FB page - https://www.facebook.com/BHembassy.WashingtonDC/

Ambasada Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama obavještava da Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine provodi aktivnosti na pripremi predstojećih Općih izbora 2018. godine. više detalja Telefonske informacije o ovoj aktivnosti se mogu dobiti u periodu od 2-4 p.m. putem telefona 202-337-1500, ext. 228.

Obavještavamo da je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH uputilo Poziv stučnjacima iz Bosne i Hercegovine u iseljeništvu u okviru kojeg je predviđen prijenos znanja iz iseljeništva u BiH kroz kratkoročni angažman (do tri sedmice) ukupno pedeset stručnjaka i akademskih radnika iz svih oblasti u iseljeništvu u periodu od 2018. do 2020. godine. Prijavni obrazac i dokument Politika o saradnji sa iseljeništvom mogu se preuzeti na naprijed navedenim linkovima.

Ambasada Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama obavještava da je Općina Centar Sarajevo objavila Otvoreni javni međunarodni poziv za iskazivanje tržišnog interesa potencijalnih privatnih partnera za realizaciju projekta modernizacije kompleksa olimpijskog stadiona „Asim Ferhatović – Hase“ Koševo u Sarajevu.

Ambasada Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama obavještava da je bosanskohercegovačka građevinska kompanija "Hidrogradnja d.d. Sarajevo" objavila Otvoreni javni poziv za učešće u planu reorganizacije kompanije.