Welcome to the official website of the Embassy of Bosnia and Herzegovina in Washington D.C. All important consular information can be seen on this web page. Our diplomatic, cultural and activities regarding the public diplomacy can be followed over official FB page - https://www.facebook.com/BHembassy.WashingtonDC/

Obavještavamo državljane Bosne i Hercegovine nastanjene na području saveznih država Connecticut, New York, Massachusets, New Hampshire i dr., da Ambasada Bosne i Hercegovine u Washington D.C. u narednom periodu planira organizovanje konzularnih dana. Konačna odluka o mjestu i datumu održavanja konzularnih dana bit će objavljena nakon utvrđivanja broja zainteresovanih osoba više detalja.

Pored naprijed navedenog obavještavamo državljane Bosne i Hercegovine nastanjene na području saveznih država Florida, Georgia, North Carolina, South Carolina i dr., da Ambasada Bosne i Hercegovine u Washington D.C. takođe u narednom periodu planira organizovanje konzularnih dana i za vas u cilju pružanja usluga iz svoje nadležnosti. Konačna odluka o mjestu i datumu održavanja i ovih konzularnih dana bit će objavljena nakon utvrđivanja broja zainteresovanih osoba više detalja.

Obavještavamo da je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH uputilo Poziv stučnjacima iz Bosne i Hercegovine u iseljeništvu u okviru kojeg je predviđen prijenos znanja iz iseljeništva u BiH kroz kratkoročni angažman (do tri sedmice) ukupno pedeset stručnjaka i akademskih radnika iz svih oblasti u iseljeništvu u periodu od 2018. do 2020. godine. Prijavni obrazac i dokument Politika o saradnji sa iseljeništvom mogu se preuzeti na naprijed navedenim linkovima.