Dobrodošli na zvanicnu stranicu Ambasade Bosne i Hercegovine u Washingtonu. Sve važne konzularne informacije mogu se vidjeti na ovoj stranici. Naše diplomatske, kulturne i aktivnosti vezane ja javnu diplomatiju mogu se pratiti preko oficijelne FB stranice - https://www.facebook.com/BHembassy.WashingtonDC/

Obavještavamo državljane Bosne i Hercegovine nastanjene na području saveznih država Connecticut, New York, Massachusets, New Hampshire i dr., da Ambasada Bosne i Hercegovine u Washington D.C. u narednom periodu planira organizovanje konzularnih dana. Konačna odluka o mjestu i datumu održavanja konzularnih dana bit će objavljena nakon utvrđivanja broja zainteresovanih osoba više detalja.

Pored naprijed navedenog obavještavamo državljane Bosne i Hercegovine nastanjene na području saveznih država Florida, Georgia, North Carolina, South Carolina i dr., da Ambasada Bosne i Hercegovine u Washington D.C. takođe u narednom periodu planira organizovanje konzularnih dana i za vas u cilju pružanja usluga iz svoje nadležnosti. Konačna odluka o mjestu i datumu održavanja i ovih konzularnih dana bit će objavljena nakon utvrđivanja broja zainteresovanih osoba više detalja.

Obavještavamo da je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH uputilo Poziv stucnjacima iz Bosne i Hercegovine u iseljeništvu u okviru kojeg je predviden prijenos znanja iz iseljeništva u BiH kroz kratkorocni angažman (do tri sedmice) ukupno pedeset strucnjaka i akademskih radnika iz svih oblasti u iseljeništvu u periodu od 2018. do 2020. godine. Prijavni obrazac i dokument Politika o saradnji sa iseljeništvom mogu se preuzeti na naprijed navedenim linkovima.