Dobrodošli na zvaničnu stranicu Ambasade Bosne i Hercegovine u Washingtonu. Sve važne konzularne informacije mogu se vidjeti na ovoj stranici. Naše diplomatske, kulturne i aktivnosti vezane ja javnu diplomatiju mogu se pratiti preko oficijelne FB stranice - https://www.facebook.com/BHembassy.WashingtonDC/

Ambasada Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama obavještava da Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine provodi aktivnosti na pripremi predstojećih Općih izbora 2018. godine. više detalja Telefonske informacije o ovoj aktivnosti se mogu dobiti u periodu od 2-4 p.m. putem telefona 202-337-1500, ext. 228.

Obavještavamo da je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH uputilo Poziv stučnjacima iz Bosne i Hercegovine u iseljeništvu u okviru kojeg je predviđen prijenos znanja iz iseljeništva u BiH kroz kratkoročni angažman (do tri sedmice) ukupno pedeset stručnjaka i akademskih radnika iz svih oblasti u iseljeništvu u periodu od 2018. do 2020. godine. Prijavni obrazac i dokument Politika o saradnji sa iseljeništvom mogu se preuzeti na naprijed navedenim linkovima.

Ambasada Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama obavještava da je Općina Centar Sarajevo objavila Otvoreni javni međunarodni poziv za iskazivanje tržišnog interesa potencijalnih privatnih partnera za realizaciju projekta modernizacije kompleksa olimpijskog stadiona „Asim Ferhatović – Hase“ Koševo u Sarajevu.

Ambasada Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama obavještava da je bosanskohercegovačka građevinska kompanija "Hidrogradnja d.d. Sarajevo" objavila Otvoreni javni poziv za učešće u planu reorganizacije kompanije.