Dobrodošli na zvaničnu stranicu Ambasade Bosne i Hercegovine u Washingtonu. Sve važne konzularne informacije mogu se vidjeti na ovoj stranici. Naše diplomatske, kulturne i aktivnosti vezane ja javnu diplomatiju mogu se pratiti preko oficijelne FB stranice - https://www.facebook.com/BHembassy.WashingtonDC/

Obavještavamo državljane Bosne i Hercegovine, nastanjene na području saveznih država Georgia, Florida, South Carolina, North Carolina, Texas i dr. da će Ambasada BiH Washington organizovati konzularne dane radi pružanja usluga iz svoje nadležnosti u Jacksonville, Florida i Lawrenceville, Georgia prema sljedećem rasporedu: više detalja

Obavještavamo da je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH uputilo Poziv stučnjacima iz Bosne i Hercegovine u iseljeništvu u okviru kojeg je predviđen prijenos znanja iz iseljeništva u BiH kroz kratkoročni angažman (do tri sedmice) ukupno pedeset stručnjaka i akademskih radnika iz svih oblasti u iseljeništvu u periodu od 2018. do 2020. godine. Prijavni obrazac i dokument "Politika o saradnji sa iseljeništvom" mogu se preuzeti na naprijed navedenim linkovima.

Ambasada Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama obavještava da je Općina Centar Sarajevo objavila "Otvoreni javni međunarodni poziv" za iskazivanje tržišnog interesa potencijalnih privatnih partnera za realizaciju projekta modernizacije kompleksa olimpijskog stadiona „Asim Ferhatović – Hase“ Koševo u Sarajevu.